حمید حاج ملک داور دیدار هوادار و پرسپولیس شد

گروه داوری دیدار هوادار و پرسپولیس معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار هوادار و پرسپولیس از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:حمید حاج ملک
کمک داورها:محمدرضا ابوالفضلی-قهرمان نجفی-شعیب بهروزی
ناظر داوری:اسماعیل صفیری