مربیان هوادار قراردادشان را به امضا رساندند؛محمود فکری دستیارانش را معرفی کرد

کادر فنی هوادار قرارداد خود را به امضا رساندند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
غلامرضا دلگرم،سیروس دین محمدی،شبیر لطفی،امید علی دفتری(مربی بدنساز)کاظم کرامتی(مربی گلر)و رضا خورسندی(مربی آنالیزور)با عقد قراردادی رسمی به جمع بنفش پوشان پایتخت پیوستند