دیدار هوادار و گل گهر مجددا لغو و به روز دیگری موکول شد

جدال روز چهارشنبه هوادار و گل گهر که پیش از این قرار بود روز سه شنبه برگزار شود،به دلیل آلودگی هوای پایتخت دوباره به تعویق افتاد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هوادار و گل گهر که پیرو برنامه پیشین از ساعت ۲۰:۰۰ روز سه شنبه مقرر گردیده بود به مصاف یک دیگر بروند،به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی مصاف شان لغو به روز چهارشنبه ساعت ۲۰:۰۰ موکول گردید که دیدار روز چهارشنبه نیز پنج ساعت مانده تا زمان آغاز بازی مجددا لغو و به روز دیگری موکول شد