ایستگاه بعد،ایران خودرو!

هوادار در هفدهمین هفته ماراتون تماشایی خلیج فارس،برای جبران شکست دور رفت به میدان می رود

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
آبی بنفش ها روز یک شنبه و در ورزشگاه دستگردی تهران میهمان پیکان خواهند بود

مصاف هوادار رده سیزدهمی و پیکان رده ششمی روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ برگزار می شود

قضاوت شهرآورد پایتخت را مرتضی منصوریان بر عهده دارد که داوری دو دیدار جنجالی هوادار برابر مس رفسنجان را در لیگ یک و لیگ برتر در کارنامه دارد