Heroes Behave Like Us

چهل و سه تصویر مجزا از اعضای رسمی باشگاه هوادار در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ لیگ برتر فوتبال ایران که تا پایان رقابت ها فعالیت داشتند و نمادی می باشند از تمامی افرادی که از صدر تا ذیل در مجوعه تلاش می کنند

عکس هایی که مانند همیشه از نگاه لنز دوربین میلاد احمدی عکاس باشگاه هوادار روایت می شود و به زیبایی از سوی علی صباغ و علی کردانی گرافیک کاران باشگاه هوادار نگاره ای یکپارچه و به یاد ماندنی خلق می شود و بدین ترتیب و در پایان ماراتن خلیج فارس روی خروجی رسانه رسمی باشگاه هوادار قرار می گیرد که بماند به یادگار!