شکوائیه هوادار علیه داوری به سه نهاد گوناگون ارسال شد!

بخش حقوقی باشگاه هوادار از ارسال شکوائیه رسمی مجموعه بابت عملکرد حساسیت برانگیز گروه داوری دیدار هفته گذشته برابر آلومینیوم خبر داد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
بنا به دستور محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار و پیگیری مصطفی سلیمانی مدیر حقوقی باشگاه هوادار،شکایت رسمی بنفش ها بابت عملکرد شائبه برانگیز داوری در دیدار هفته گذشته هوادار و آلومینیوم به کمیته های داوران،انضباطی و اخلاق ارسال شد

محمدرضا تارخ،سید یعقوب حجتی،مهدی سیفی و شبیر بهروزی گروه داوری دیدار هوادار و آلومینیوم بودند که به اعتقاد باشگاه هوادار و بیشتر کارشناسان داوری عملکرد ضعیفی در مصاف مذکور به نمایش گذاشتند