وینگر گل گهر به هوادار پیوست؛امین قاسمی نژاد ششمین خرید بنفش پوشان!