هوادار به دیدار استقلال می رود

رضا عنایتی و شاگردانش پیش از دیدار برابر ذوب آهن،برگزاری سه دیدار تدارکاتی را دستور کار دارند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هواداری ها در نخستین دیدار تدارکاتی خود روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ میهمان مس رفسنجان خواهند بود و در دومین جدال دوستانه خود روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ میهمان پیکان تهران می باشند و در آخرین مصاف تدارکاتی خود پیش از دیدار برابر ذوب آهن نیز روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ میهمان استقلال تهران خواهند بود

هوادار روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ میزبان ذوب آهن خواهد بود و تمرینات آماده سازی شان نیز مانند همیشه در مجموعه ورزشی خیریه عمل تهران جریان دارد