زمان و مکان نهایی شد؛هوادار در سه رده سنی تست فنی برگزار می کند!

بنفش ها در رده های سنی نوجوانان،جوانان و امید تست های فنی چند روزه برگزار می کنند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
باشگاه هوادار جهت شرکت در رقابت های لیگ برتر امیدهای تهران و مسابقات لیگ برتر حوزه شمالغرب در دو رده سنی جوانان و نوجوانان از بازیکنان مستعد و بازی کرده تست فنی به عمل آورده و به بازیکنان جوان تهرانی و غیر تهرانی فرصت کافی جهت خودنمایی می دهد

علاقه مندان به شرکت در تست های فنی باشگاه هوادار در رده سنی نوجوانان و جوانان می توانند در روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ و ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ به مجموعه ورزشی شهید فکوری به نشانی تهران-میدان آزادی مراجعه نمایند

همچنین علاقه مندان به شرکت در تست های فنی باشگاه هوادار در رده سنی امید نیز می توانند در روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ، ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ و ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ به مجموعه ورزشی فکوری به نشانی تهران-میدان آزادی و در روزهای یک شنبه،سه شنبه و پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ و ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ به مجموعه ورزشی مرغوبکار به نشانی تهران-نازی آباد مراجعه نمایند