محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار شد

مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار به طور رسمی معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
محمدجواد رحیمی که پیش از این رسما به عضویت هیات مدیره باشگاه هوادار درآمده بود،با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار منصوب شد