نشست شورای مدیران باشگاه هوادار برگزار شد

صبح روز سه شنبه و در دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار،شورای مدیران مجموعه جهت بررسی موضوعات گوناگون تشکیل جلسه دادند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نشست شورای مدیران مجموعه جهت برنامه ریزی و پیشبرد هر چه بیشتر و بهتر موضوعات مربوط به پروسه حرفه ای سازی و بخش های گوناگون آکادمی برگزار شد

وحید رحیمی مدیر آکادمی و حرفه ای سازی باشگاه هوادار ابتدا گزارش و برنامه های حوزه کاری خود را در حضور محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار و دیگر مدیران مجموعه تشریح کرد و در ادامه تمامی حاضران در نشست مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند

محمدجواد رحیمی مدیر عامل باشگاه هوادار،علی طهماسبی مدیر تیم فوتبال بزرگسالان،میلاد فاندر سخنگو و مدیر روابط عمومی و رسانه،مصطفی سلیمانی مدیر حقوقی،وحید رحیمی مدیر آکادمی و حرفه ای سازی،مهرداد طهماسبی مدیر فنی آکادمی و مربی تیم فوتبال بزرگسالان،محمدتقی جعفری مدیر مالی،شیوا شاه حسینی مدیر اداری و…در نشست مذکور به بحث و گفت و گوی جدی و صمیمانه ای پرداختند