اطلاعیه رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار و تکذیب اعطای نمایندگی به مجموعه هایی در شهرهای یاسوج،مشهد،ملارد و…
باشگاه هوادار:مدارس فوتبال مان به زودی در سراسر ایران آغاز به کار خواهد کرد

باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار به مجموعه هایی که در شهرهای ملارد،مشهد،یاسوج و به طور کلی در سراسر کشور تحت برند این مجموعه به طور غیر قانونی فعالیت دارند هشدار می دهد که در صورت ادامه روند خلاف قانون شان به زودی و به طور قطعی مورد شکایت قانونی قرار می گیرند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
در ماه های گذشته گزارش های مستند از فعالیت غیرقانونی مدارس فوتبالی با عنوان هوادار در شهرستان های مشهد،یاسوج،ملارد و همچنین ادعاهای شفاهی در همین راستا مبنی بر فعالیت چنین مجموعه هایی در شهرهای دیگر مطرح گردیده است که بدین وسیله باشگاه هوادار با انتشار اطلاعیه ای،اعطای نمایندگی مدارس فوتبال و صدور مجوزهای این چنینی تا بدین لحظه را به طور قطعی و رسمی تکذیب می نماید

باشگاه هوادار در هفته های گذشته آغاز فعالیت های رسمی خود در بخش آکادمی را رسانه ای نموده است و به زودی نیز مطابق برنامه های مصوب و پس از بسترسازی های ضروری،افتتاح مدارس فوتبال باشگاه هوادار در تهران و اعطا و معرفی نمایندگی های مجاز و تحت نظارت مجموعه در سراسر ایران در دستور کار قرار می گیرد و اخبار آن نیز متعاقبا جهت تنویر و آگاهی علاقه مندان از سوی رسانه رسمی باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد