مدیرعامل باشگاه هوادار در واکنش به صحبت های سرپرست موقت باشگاه تراکتور:
یا در جریان نبود یا صداقت به خرج نداد!

محمدجواد رحیمی به مصاحبه عجیب سرپرست موقت باشگاه تراکتور واکنش جالبی نشان داد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
مدیرعامل باشگاه هوادار صحبت های دور از انتظار سرپرست موقت باشگاه تراکتور را غیر طبیعی برشمرد و افزود:دو حالت دارد که آن بزرگوار بیاید و اطلاعیه سراسر محترمانه مجموعه ما را تکذیب نماید که خوشبینانه آن است یا در جریان مذاکرات قرار نداشته اند که زیبنده جایگاه ایشان نبوده و توصیه می شود در موضوعی که مطلع نیستند اظهار نظر قطعی نفرمایند و بد بینانه آن است که از سر ناراحتی بابت مخالفت باشگاه هوادار با انتقال مورد اشاره بوده است که پیشنهاد می شود صداقت را در هر موضوعی چراغ راه خود بدانند

محمدجواد رحیمی مذاکرات میان دو باشگاه را همان طور که در اطلاعیه بسیار صمیمانه باشگاه هوادار آمده است در سطح مدیران عالی دو مجموعه توصیف و اضافه کرد:دو تن از مدیران عالی باشگاه تراکتور بابت صدور رضایت نامه ساکت الهامی از سوی باشگاه هوادار مبلغ سنگینی را پیشنهاد نمودند و چندین مرتبه با بنده و سرمربی مان در جهت قبول پیشنهاد ارتباط جدی گرفته شد و پیشنهاد دادند اگر با مبلغ رضایت نامه موافقت کنید نامه کتبی آن زده شود(دقیقا جایی که ظاهرا وظایف سرپرست موقت باشگاه تراکتور آغاز می شد!)اما هر بار با مخالفت باشگاه هوادار مواجه شدند و حتی ماجرا به رایزنی های مدیران سیاسی و اقتصادی نیز کشیده شد

عضو هیات مدیره باشگاه هوادار در پایان افزود:باشگاه هوادار بی احترامی پیش آمده در برابر رفتار محترمانه خود را فعلا به پای باشگاه تراکتور نمی گذارد و انتظار می رود ایشان دقت بیشتری در سخنرانی خود به خرج دهند،چون مجموعه بی حاشیه ما قصد ندارد به ذکر جزئیات بیشتر،شمردن موارد دقیق تر و نام بردن اسامی افراد بپردازد