نشست شورای مدیران باشگاه هوادار برگزار شد

عصر روز یک شنبه و در دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار،شورای مدیران مجموعه جهت بررسی موضوعات گوناگون تشکیل جلسه دادند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نشست شورای مدیران مجموعه جهت ساماندهی و برنامه ریزی هر چه بیشتر و بهتر موضوعاتی چون حرفه ای سازی،ایجاد و پی ریزی آکادمی،بررسی و هماهنگی مسائل مالی،اداری،اجرایی،رسانه ای،پشتیبانی،حقوقی،فرهنگی و…برگزار شد

محمدجواد رحیمی مدیرعامل،محمد محمداسماعیلی رئیس هیات مدیره،علی طهماسبی مدیر تیم،میلاد فاندر مدیر روابط عمومی و رسانه،وحید رحیمی مدیر آکادمی و محمدتقی جعفری مدیر مالی مجموعه در نشست مذکور به بحث و گفت و گوی جدی و صمیمانه ای پرداختند تا پیشرفت در روند ساختارسازی باشگاه هوادار وارد فاز جدیدی شود