هوادار به دیدار پیکان و آلومینیوم می رود

شاگردان ساکت الهامی در دو دیدار تدارکاتی به مصاف پیکان و آلومینیوم می روند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
آبی بنفش پوشان پایتخت که از روز یک شنبه هفته گذشته و پس از سپری نمودن پانزده روز استراحت تمرینات سنگین بدنسازی و تاکتیکی خود را زیر نظر ساکت الهامی و دستیارانش پشت سر می گذرانند،روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ در نخستین دیدار تدارکاتی خود به مصاف پیکان می روند

هواداری ها همچنین یک هفته بعد و در دومین دیدار دوستانه شان نیز روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ جدال با آلومینیوم را در دستور کار دارند